Location:Home :Home >>Contact >>Contact Us

Contact Us

Xinlong Stone Export

Tel:0086-0592-5788338

Mobile:+86 13400651078

Email:xinlong-stone1@xlstai.com

Address:722-5,No.55 Hu an Road, Huli District,Xiamen City,Fujian China